ما کی هستیم؟

حسن خراشادی زاده

«حسن خُراشادی زاده» هستم. سالهاست با دوچرخه سفر میرم و قله ها رو صعود می کنم. و چند سالی هست که یه همسفر خوب همراه سفرهام شده ! حالا من و همسرم «مهشید» دوتایی از زندگی پر هیجانمون لذت میبریم. جاده ها رو رکاب میزنیم، بر بلندای قله ها می ایستیم، محصور زیبایی کویرها میشیم و در طبیعت زیبا و بکر آرامش می گیریم ...