کویر نوردی 89

بر .

سلام به همه دوستداران طبيعت ... بخصوص عزیزانی که در هشتمين همایش کویرنوردی مهر ایران ( ٢۶ لغایت ٢٨ آبان ماه) حضور داشتند و چند روزی رو در آغوش کویر مرکزی ایران (طبس) سپری کردند و از سکوت و سادگی کویر لذت بردند...

رقص محلی (شب اول)

hassan khorashadi

پیمایش در کویر

hassan khorashadi

دوچرخه سوار

سایکلتوریست

hassan khorashadi

کویرنوردی

desert

دوچرخه سوار

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت ...Smile

دوچرخه سوار

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی