کویرنوردی 90 - سه قلعه

بر .

نهمين همایش کویرنوردی مهر ایران در تاریخ ١٣ الی ١۵ آبان ماه ٩٠ در کویر سه قلعه برگزار شد. حدود ١٢٠ نفر از نقاط مختلف ایران در این همایش ٣ روزه شرکت داشتند.

hassan khorashadi

حسن خراشادی

hassan khorashadi

کویرنوردی

حسن خراشادی

دوچرخه سوار

حسن خراشادی

حسن خراشادی

کویرنوردی

hassan khorashadi

hassan & mahshid

hassan khorashadi

حسن خراشادی

حسن خراشادی

hassan khorashadi

hassan khorashadi

hassan khorashadi

کویرنوردی

سه قلعه

کویرنوردی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی