پيمایش دره شمخال درگز

بر .

هفته گذشته به همراه جمعی از اعضای باشگاه کوهنوردی تارک به خراسان شمالی رفتيم و در برنامه پيمایش دره زیبا، جذاب و سرسبز شمخال شرکت کردیم...

سرپرست : غلامرضا موسوی

راهنمایان : آقایان شجاعی و زیبائی

hassan khorashadi

حسن خراشادی

hassan khorashadi

حسن خراشادی

hassan & mahshid

hassan khorashadi

cycletourist

hassan khorashadi

حسن خراشادی

دوچرخه سوار

حسن خراشادی

hassan khorashadi

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی