دق اکبرآباد

بر .

چند روزی رو در آغوش کویر آرام گرفتيم و از سکوت و آسمان پر ستاره کویر لذت بردیم...

17 و 19 آبان ماه باشگاه تارک همایش کویر نوردی در دق اکبر آباد ، واقع در 100 کيلومتری بيرجند برگزار کرد .
شناسایی منطقه و مسيریابی این برنامه که حدود 50 نفر شرکت کننده داشت ، با من بود.

hassan & mahshid

دوچرخه سوار

cycletourist

hassan khorashadi

کویر

کویر

کویرنوردی

کویرنوردی

کوهنورد

desert

کویرنوردی

دق اکبرآباد

desert

hassan khorashadi

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی